Produkter

Passiv brandsikring er et af vore specialer. Vi kan forlænge bygningers
bæredygtighed i tilfælde af brand samt udføre opgaver som de lokale
brandinspektører foreskriver i såvel nybyggeri som ombygninger.

Vi bruger kun godkendte produkter fra anerkendte leverandører.  Det kan eksempelvis være fra FSI, Altech eller Würth.