Brandsikkerhed

Brandsikring og brandsikkerhed og vigtigheden heraf skal aldrig tage let på, fordi begge dele er yderst vigtigt i ethvert byggeri. Der er også krav og anvisninger i henhold til lovgivningen, og disse skal naturligvis opfyldes. Det bedste vil altid være at vælge en professionel fagmand på området, og hér kommer brandlukning.dk ind i billedet. Hos brandlukning.dk har vi indgåede erfaring med brandteknisk projektering, og du kan stole på os.

Brandsikkerhed – Bedst at vælge en professionel fagmand på området

Når du vælger brandlukning.dk til at forestå din opgave med brandsikkerhed, vil alle krav til brandsikkerhedsniveau opfyldes optimalt. Der er som regel flere muligheder, når en opgave med brandsikkerhed skal løses professionelt. Der kan være tale om at anvende branddør, teknisk isolering, brandgips, brandventilation m.m. Det afhænger alt sammen af den individuelle opgave med brandsikkerhed. Hos brandlukning.dk er vi specialiseret i brandsikring, brandlukning og teknisk isolering. Vi ved præcis, hvad der skal til for, at lovgivningens krav samt anvisninger bliver opfyldt.

Der er eksempelvis forskellige krav afhængigt af, hvilken anvendelseskategori et byggeri hører under. Der er anvendelseskategorierne: skoler, kontorer, butikker, etageboligbyggeri, indkøbscentre, hospitaler børnehaver m.m. Der er flere praktiske forhold, og det har brandlukning.dk styr på. Nogle eksempler herpå er flugtveje- samt redningsforhold, brandtekniske installationer, konstruktive forhold, brand- og røgspredning samt indsatsmuligheder fra redningsberedskabet.

Rent lovmæssigt er der også krav om, at et byggeris brandsikkerhed – udover at brandsikkerheden er overholdt – også skal dokumenteres. Det vil med andre ord sige, at der skal foreligge dokumentation for, at et byggeris brandsikkerhed er lovmæssigt korrekt.

Indenfor byggeri taler man om flere typer, hvor småhuse er en af typerne, da der også er lovkrav til brandsikring af småhuse. Som småhuse regner man enfamilieshuse, som anvendes til ren beboelse, samt enfamilieshuse, der bruges med tilknytning til erhvervsmæssigt formål, med. Med hensyn til erhvervsmæssigt formål er nogle eksempler stuehuse indenfor landbrug, sekundære bygninger i tilknytning til hovedbygningen. Sekundære bygninger er eksempelvis carporte, garager og udhuse o.lign.

Der er meget at sætte sig ind i, men det har brandlukning.dk alt sammen styr på. Kontakt os og hør nærmere.