Brandsikring af stål

Hos brandlukning.dk har vi specialiseret os i brandsikring af stål og brandsikkerhed generelt. Hos Brandlukning.dk kender vi gældende lovkrav. Vælg trygt os til fx brandsikring, brandmaling, brandisolering og brandbeskyttelse af stål. Når brandlukning.dk brandsikrer stålkonstruktioner, er materialevalg vigtigt. Tit er den såkaldte Fireboardplade velegnet. Det er en gipsplade, som er uorganisk og godkendt til at brandbeskytte stålkonstruktioner.

Brandsikring af stål – Hos brandlukning.dk kender vi gældende lovkrav

Man skal eksempelvis beskytte bærende stålkonstruktioner imod brand. Knauf har fremstillet Fireboardpladen som velegnet til alle byggerityper. Fireboardpladen anvendes til institutioner, boligbyggeri samt erhvervsbyggeri. For optimal brandbeskyttelse er Fireboardpladen fremstillet fuldstændigt uden brændbare materialer. Fremfor karton er Fireboardpladen blevet coated med glasvlies. Fireboardplade er A brandsikringsmateriale-klassificeret samt MK-godkendt. Fireboardpladen gør det let at brandsikre. Der findes monteringssystemer til gængse stålprofiler. Efter monteringen kan Fireboardpladen matche bygningens stil og efter ønsker og behov overfladebehandles.

Ved brandsikring af stål kan brandlukning.dk også rådgive dig. Det er vigtigt, at stålkonstruktioner brandsikres, for stål har ringe egenskaber i brandmæssig sammenhæng. Meget nyere byggeri bliver opbygget omkring ståldragere. Det er derfor vigtigt, at bærende elementer bliver sikret mod brand. CONLIT er populært – også fordi det er effektivt at sætte op med et minimalt tidsforbrug.

Brandlukning.dk arbejder også med CONLIT BrandBATTS

Brandlukning.dk arbejder også med CONLIT BrandBATTS, da det sparer tid på byggepladser, er billigt at indkøbe samt nemt at montere.  Vi kan tilbyde en certificeret montering af disse BrandBATTS kun med svejsestritter på stålkonstruktion efter ENV-13381-4. Et materiale som ROCKWOOL Stenuld er kendt for at være ubrændbart. Det bremser herudover også spredning af brand i et byggeri.

En anden mulighed er anvendelse af brandmaling på stål. Styrken i stålkonstruktioner vil blive reduceret, fordi stål ikke tåler opvarmning i tilfælde af brand. Heldigvis kan man brandbeskytte sine stålkonstruktioner ved hjælp af beklædning med materialer og lignende. Disse materialer, kan hæmme opvarmningen af stål, når materialerne har brandtekniske egenskaber. Ved synlige stålkonstruktioner findes der brandmalingssystemer, som beskytter stålet i helt op til 120 minutter ved brand ved omkring 200oC. Brandsikring af stål er vigtigt, da ubeskyttet stål under brand vil tabe sin stabilitet og sin styrke ved blot lave temperaturer. Man beskytter ofte bygningers bærende stålprofiler ved hjælp af inddækning eller speciel maling for at opfylde brandkrav.  Brandmalingen kan ekspandere 30 til 50 gange, og dermed bliver der dannet et varmeisolerende lag på stålets overflade. Denne metode kræver dog plads til, at brandmalingen udvider sig – i modsat fald vil isoleringsevnen forringes. Så vil stålet kollapse efterhånden, som branden varmepåvirker stålet.