Brandlukning og brandlukning af huller

Det er ikke ligegyldigt, om brandsikringen er i orden. Lad brandlukning.dk kontrollere din brandsikring, så er du sikret mod brand. Hvis der ikke er styr på brandsikringen, så vil branden nemlig blive hjulpet på vej. Så når der er lavet installationsarbejde, så skal hullerne i kundernes gulve, vægge og lofter lukkes. På denne måde undgår man, at det bliver muligt for røg, ild og sod at sprede sig med lynets hast. Hullerne bliver i mange tilfælde lavet, når installationsarbejdet bliver udført. Det kan være huller i forbindelse med elektricitet, ventilationer eller rør m.m. Det er den professionelle håndværker og ikke kunden, som har ansvaret for brandlukning af huller. Den professionelle håndværker er fx elektriker, VVS’er o.lign.

Lad brandlukning.dk kontrollere din brandsikring

I mange brande kunne de opståede omkostninger have været halvt så store, hvis hullerne var lukket korrekt. En kælderbrand kunne have kostet kr. 100.000,00 frem for kr. 2.400.000,00 grundet sodskader på grund af spredning via utætte rørføringer. Utætheder omkring installationsgennemføringer i vægge gør det muligt at sprede røgen til hele bygningen. Hvis hullerne er lukket rigtigt, så kan branden blive i det rum, hvor den begyndte.

En brandlukning skal foretages, når alle installationsgennemføringer er helt færdiggjorte. Man bør tjekke, hvilke brandklasse en bygningsdel opfylder, om installationer er fastgjort brandteknisk rigtigt (max. 1.000 mm fra hver af åbningens sider) m.m. Der kan også være særlige forhold såsom vandpåvirkning eller eksplosionssikkerhed m.m. Det er vigtigt, at kontroletiketten monteres på enhver gennemføring og forsynet med montørnavn samt brandlukningsnummer. Man bør efter brandlukning udarbejde en oversigt over brandlukningernes nummer og placering. Elkabler, som er enten fritliggende eller i bundter samt i kabelbakker eller på stiger kan man brandtætne.

Der skal også fuges og tætnes rundt omkring brandplader, og det skal gøres omhyggeligt. Brandpladerne skal kunne modstå en røggaseksplosion samt tætne helt mod kold røg. Ved samling mellem brandplader skal fugen laves med en ubrudt brandmastik over samlingen. Der skal også fuges i større åbninger i etageadskillelser med understøtning af brandplader i begge sider af åbningen. Også ved gipspladevægge skal begge åbningens sider blive lukket brandteknisk rigtigt – evt. med gipsplader med lige så mange som på vægfladen. Hvis der er så stive kabler, så de ikke kan løftes, så brandmastik kan komme ind under, kan brandmastikken udlægges sammen med kabelmontagen.

Der er meget at tage hensyn til, så kontakt brandlukning.dk. Så er du på den sikre side med brandsikring.