Protecta

Passiv brandsikring er et af vore specialer. Vi kan forlænge bygningers
bæredygtighed i tilfælde af brand samt udføre opgaver som de lokale
brandinspektører foreskriver i såvel nybyggeri som ombygninger.